Stichting The Voice of Sierra Leone Association


Wie is The Voice of Sierra Leone Association?

Sierra Leone is tussen 1994 en 2001 geteisterd door een burgeroorlog. Tijdens deze burgeroorlog, die als een van de verschrikkelijkste in de afgelopen eeuw wordt benoemd, zijn vele burgers gedood of verminkt. Een groot aantal kinderen werd door de rebellen ontvoerd en zo gescheiden van hun ouders. Ook zijn veel burgers gevlucht en ontheemd geraakt. De instituties zoals scholen en ziekenhuizen zijn vernield of zwaar beschadigd. Sierra Leone stond in 2004 onderaan de VN lijst HDI (index van de mensel
ijke ontwikkeling). Tegenwoordig staat het land eennalaatste op deze lijst. De Sierra Leonears zijn inmiddels begonnen met de wederopbouw van hun land, maar door de grote armoede is dit een taak waarbij ze hulp kunnen gebruiken. De stichting The Voice of Sierra Leone Association is opgericht door en om de lokale bevolking te helpen. De stichting wil dit doen door met name te investeren in onderwijs voor de kinderen, de toekomst van Sierra Leone.


Wat heeft The Voice of Sierra Leone Association al gedaan?Kippenboerderij
De stichting heeft een kippenboerderij gebouwd nabij Freetown. De bedoeling van het project is enerzijds het ondersteunen van de lokale economie en anderzijds het genereren van structurele inkomsten voor de stichting. In deze kippenboerderij werken nu al familieleden uit 15 lokale gezinnen. In februari 2008 is begonnen met de bouw van de kippenboerderij en begin juni stond het gebouw er. De medewerkers zijn vervolgens getraind en ingewerkt. In Januari 2009 zijn de eerste kuikentjes op de boerderij komen wonen, en in mei hebben ze hun eeste ei gelegd! In 2010 is gewerkt aan de uitbreiding van de kippenboerderij, voor een grotere capaciteit.Dit project werd ondersteund door NCDO, Wilde Ganzen, KICI, Derde Wereld Fonds, Stichting Haella en individuele donaties. De extra uitbreiding wordt gesteund door Wilde Ganzen.

Vredesworkshops
Uit een onderzoek van de partnerorganisatie in Sierra Leone bleek er behoefte te bestaan aan vredesworkshops. In 2008 heeft the Voice of Sierra Leone Association in zes districten (Bo, Makeni, Port Loko, Kambia, Kono en Tombo) zo´n workshop uitgevoerd. De opkomst was succesvol. In totaal waren er bijna 1000 (!) deelnemers, die allen enthousiast deelnamen.Met de deelnemers wordt gekeken naar hoe conflicten het beste kunnen worden opgelost, en welke partijen daar het beste bij kunnen worden betrokken. Dit alles met als doel om de huidige vrede in Sierra Leone te behouden. Dit project werd ondersteund door Impulsis en IOM.
Per district zijn door de deelnemers in een District Monitoring Team projecten bedacht die de vrede in hun district het beste kunnen bevorderen. Voor een tweetal van deze projecten is door de lokale partnerorganisatie een projectvoorstel geschreven. Deze zijn in Nederland door ons ingediend en toegekend. Voor het district Kambia heeft het NCDO een bijdrage toegezegd voor de bouw en inrichting van een beroepsopleidingencentrum. Ook stichting KICI heeft hier een bedrag voor geschonken. Voor 6 districten heeft Impulsis een bijdrage toegezegd voor het renoveren en opknappen van in totaal 12 basisscholen.

Cordaid is bereid gevonden een subsidie te geven, zodat er in 2011 ook in zes andere districten vredesworkshops kunnen worden gegeven.Computer Trainings Centrum


In 2010 is een computer trainings centrum gebouwd en in gebruik genomen in Waterloo. In dit trainingscentrum wordt enerzijds tegen betaling services als internet en printen aangeboden, anderzijds worden vanuit deze opbrengsten computercursussen aan jongeren bekostigd. Zij leren hierdoor omgaan met de computer en verhogen hiermee hun kansen in de snel moderniserende samenleving.


Cardiologie
Van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft ontvingen wij medische apparatuur. Philips heeft het mede mogelijk gemaakt dat deze apparatuur beschikbaar komt voor de afdelingen cardiologie van ziekenhuizen in Sierra Leone.


Een cardioloog van het Reinier de Graaf gasthuis die met pensioen gaat vraagt bij zijn afscheidsreceptie om een bijdrage voor onze organisatie. Deze bijdrage wordt gebruikt om de apparatuur naar Sierra Leone te kunnen verschepen.
Rondom de feestdagen
In 2010 is voor de derde keer tijdens het Offerfeest vlees uitgedeeld worden onder de lokale bevolking. Dit gebeurd op zes verschillende plaatsen (Freetown, Makeni, Grafton, Port Loko, Kambia en Ojuku). Dit project wordt ondersteund door Milli Gorus.


Projecten in 2011


Zes vredesworkshops in zes verschillende districten, ondersteund door Cordaid.


Bouw van een internaat en school in Lungi, ondersteund door IHH Nederland. De bouw is begonnen in november 2o10 en wordt afgerond in juni 2011. In september kunnen de eerste kinderen er komen wonen en leren.


Aanleg van sanitaire voorzieningen in een sloppenwijk in Tombo. Hiertoe wordt een projectvoorstel bij de Nacht van de Fooi ingediend. Op dit moment houden vrijwilligers van onze organisatie zich al bezig met het voorlichten van het belang van een goede hygiene aan de lokale bevolking. Soms is met een kleine aanpassing, een grote gezondheidswinst te behalen.

Bijdragen?


Deze projecten worden door de verwachte opbrengsten uit de kippenboerderij voor een groot deel op termijn door ons zelf gesubsidieerd, maar om zoveel mogelijk mensen te kunnen ondersteunen is meer geld nodig. Wij zullen hiertoe aanvragen blijven doen bij verschillende fondsen, maar ook uw individuele bijdrage blijft welkom. Voor de kinderen in Sierra Leone is zelfs de kleinste bijdrage een stap naar een betere toekomst. Uw bijdrage kunt u overmaken op girorekening 2361506 van Stichting The Voice of Sierra Leone Association, ovv het project wat u wilt steunen.